Guitar classic GT801-CL

 • Eo lưng: gỗ Magohany
 • Mặt đàn: gỗ thông Sitka
 • Cần đàn: gỗ Xoan Đào Việt Nam
 • Phím và ngựa đàn: gỗ gõ đen
 • Khóa dập, mạ crom Đài Loan
 • Dây đàn Alice A206 chính hãng

Sản phẩm bao gồm: Đàn, Bao da 3 lớp, capo nhựa đúc, dây sơ cua A206, chống xước

Gói dịch vụ: Bảo hành 12 tháng, bảo trì và sửa chữa chọn đời

Free ship: Miễn phí vận chuyển toàn quốc 

Liên hệ

Guitar Acoustic GT901-AC

 • Eo lưng: gỗ hồng đào Việt Nam
 • Mặt đàn: gỗ thông Sitka
 • Cần đàn: gỗ Xoan Đào Việt Nam
 • Phím và ngựa đàn: gỗ gõ đen
 • Khóa đúc mạ crom Đài Loan
 • Dây đàn Alice A206 chính hãng

Sản phẩm bao gồm: Đàn, Bao da 3 lớp, capo nhựa đúc, dây sơ cua A206, chống xước

Gói dịch vụ: Bảo hành 12 tháng, bảo trì và sửa chữa chọn đời

Free ship: Miễn phí vận chuyển toàn quốc 

Liên hệ

Guitar Acoustic GT902-AC

 • Eo lưng: gỗ Magohany
 • Mặt đàn: gỗ thông Sitka
 • Cần đàn: gỗ Xoan Đào Việt Nam
 • Phím và ngựa đàn: gỗ gõ đen
 • Khóa dập, mạ crom Đài Loan
 • Dây đàn Alice A206 chính hãng

Sản phẩm bao gồm: Đàn, Bao da 3 lớp, capo nhựa đúc, dây sơ cua A206, chống xước

Gói dịch vụ: Bảo hành 12 tháng, bảo trì và sửa chữa chọn đời

Free ship: Miễn phí vận chuyển toàn quốc 

Liên hệ

Guitar Acoustic GT903-AC

 • Eo lưng: gỗ Điệp già
 • Mặt đàn: gỗ thông Sitka
 • Cần đàn: gỗ Xoan Đào Việt Nam
 • Phím: gỗ gõ đen
 • Ngựa lược xương bò
 • Khóa đúc mạ crom Đài Loan
 • Dây đàn Alice A432 chính hãng

Sản phẩm bao gồm: Đàn, Bao da 3 lớp, capo nhựa đúc, dây sơ cua A206, chống xước

Gói dịch vụ: Bảo hành 12 tháng, bảo trì và sửa chữa chọn đời

Free ship: Miễn phí vận chuyển toàn quốc 

Liên hệ